Nieuws

Openbare afsluitende les van de Maandagmiddaggroep

Net zoals ieder jaar geeft Anneke Kamp de ouders van haar lesgroep de laatste les de gelegenheid om te komen kijken. Ook dit jaar lieten de kinderen van de instroomgroep weer vol enthousiasme zien wat zij geleerd hadden! In de daarop volgende twee lessen die door Rinus Morsink gegeven worden, wordt in overleg met kinderen en ouders bepaald naar welke vervolggroepen de kinderen gaan.
Anneke start in januari weer met een nieuwe groep 8-jarigen.

Anneke, bedankt weer voor je leuke lessen!


Foto: Jan de Groote